ПОДДРЪЖКА : БЛАГОЕВГРАД - 073 886900, 0899971230, САНДАНСКИ - 0746 30281, 0899971227, СОФИЯ - 02 9524828

Помощ и полезни съвети


PPPoE настройки за MS Windows XP
1. На десктопа (екрана на монитора) кликнете с десен бутон на мишката върху иконката "My Network Places" и изберете "Properties". В отворилия се прозорец кликнете с десен бутон върху "Local Area Connection" и изберете "Properties";
2. Изберете от менюто в ляво "Network Task":  “Create a new connection”;
3. Натиснете бутона "Next >", след което ще се отвори прозорецът за избор на връзка Network Connection Type";
4. Натиснете бутона "Next >", след което ще се отвори прозорецът "Getting Ready";
5. Изберете “Set up my connection manually”, натиснете бутона "Next >", след което ще се отвори прозорецът "Internet Connection";
6. Изберете “Connect using a broadband connection that requires a user name and password”, натиснете бутона "Next >", след което ще се отвори прозорецът "Connection Name";
7. В бялото поле за “ISP Name” въведете “CISBG”, натиснете бутона "Next >", след което ще се отвори прозорецът "Internet Account Information";
8. В бялото поле за “User name” въведете Вашето потребителското име, за “Password” въведете Вашата парола, за “Confirm password” въведете отново Вашата парола, натиснете бутона "Next >", след което ще се отвори прозорецът "Completing the New Connection Wizard";
9. Изберете “Add a shortcut to this connection to my desktop, натиснете бутона "Finish", след което ще се отвори прозорецът за връзка към Интернет;
10. Можете да отметнете опцията "Save this user name and password for the following users:",за да не ви кара да ги попълвате отново следващия път, когато решите да се свържете към Интернет.
11. Натиснете бутона "Properties", след което ще се отвори прозореца “cisbg Properties”. В бялото поле за “Service name:” въведете “cisbg”,  натиснете бутона "OK", след което ще се  върнете към прозореца за връзка към Интернет. Свързването става чрез натискането на бутона "Connect".
 
 
PPPoE настройки за MS Windows Vista и Windows 7
1. От старт менюто Избирате Control Panel
2. В новопоявилия се прозорец избирате менюто Network and Internet
3. Избирате менюто Network and Sharing Center
4. От лентата със задачи в ляво избирате Set up a connection or network
5. От появилия се прозорец избирате Connect to the Internet, след което натискате Next.
6. Избирате радио бутона No, create a new connection, след което натискате Next.
7. Избирате Broadband (PPPoE)
8. В новопоявилия се прозорец въвеждате потребителското си име, парола и име за новосъздадената връзка. При натискане на бутона Connect, автоматично ще се стартира новата връзка за достъп до Интернет.
9. Ако всичко е нормално ще Ви се изпише You are connected to the Internet.    
 
PPPoE настройки за MacOS 
1. В “Мenu Bar”-а се избира иконката “Apple” и от падащото меню се избира “System Preferences…”.
2. В “System Preferences” се избира “Network”.
3. Избира се бутона “+” (Create a new service), намиращ се в долния ляв ъгъл на появилия се прозорец.
4. Избира се “Interface” > “PPPoE”.
5. Oт опцията “Ethernet” се избира физическия интерфейс, по който ще се осъществява конекцията. Изберете “Ethernet” ако LAN кабела влиза директно в компютъра или “AirPort” ако конекцията ще се осъществява през безжичната мрежа.
6. В полето “Service Name:” се слага име на конекцията в зависимост от предпочитанията на клиента. Натиска се бутона “Create”.
7. След като се появи конекцията в списъка от лявата страна се избира и се попълват клиентските данни. Полето “PPPoE Service Name:” се оставя празно, след което се попълват Потребителското име (1) и Паролата (2). Слагат се отметките на “Remember this password” (3) и “Show PPPoE status in menu bar” (4) и се натиска бутона “Apply” (5).
8. От “Menu bar”-а се избира иконката с конекциите и се стартира конекцията, която беше настроена в предишните стъпки.  
 
 
Често срещани PPPoE грешки
 
Error 633
Грешката се появява при:
- когато вече сте се свързали към даден сървър чрез PPPOE протокол, и се опитвате да направите втора връзка към друг сървър. Причината е, че не можете да имате повече от една активна връзка;
- същите обстоятелства както и грешка 797. Възможно е да се появи в случай, че се опитвате да се свържете към интернет чрез PPPOE протокол, който е бил изтрит от компютъра ви. 

Error 678 -  The remote computer did not respond
Грешката се появява при:
 1. Изключен мрежов кабел 
 - проверете дали е поставен добре мрежовия кабел 
 - ако имате 2 или повече лан карти проверете дали не е забранена картата на която е ключен кабела
 - Start menu --> Settings --> Control Panel --> Network connections като кликнете 2 пъти в/у иконката на Local Area Connection разрешите картата /колкото иконки Local Area Connection с толкова лан карти е вашето РС/
2. Проверете да не са направени повече от една канекции към CISBG: 
  Start menu --> Settings --> Control Panel --> Network connections (трябва да има само една иконка за CISBG)
3. Проверете дали е въведен правилно service name:
  Start menu --> Settings --> Control Panel --> Network connections кликнете с десният бутон на CISBG и Properties, service name : CISBG ако не сте сигурни по добре оставете полето празно
 
Error 691 - Access was denied...
Tази грешка означава само едно нещо: сървърът не приема името и паролата. 
 - Сверете името и паролата
 - Проверете дали е въведен правилно service name: Start menu --> Settings --> Control Panel --> Network connections кликнете с десният бутон на CISBG и Properties service name : CISBG ако не сте сигурни по добре оставете полето празно.
 
Error 692
Причината може да бъде в: 
- забранена софтуерно мрежова карта;
- прекъснат/изваден мрежови кабел или авария.
  Проверете дали не е изваден кабела от буксата на вашия компютър.
  Проверете в Start > Settings > Control Panel > System > Hardware > Device Manager (за Windows 2000/XP) дали мрежовата карта е инсталирана правилно (Не трябва да има удивителен знак "!" пред името на мрежовата карта).
  Проверете в Start > Settings > Control Panel > System > Device Manager (за Windows 98) дали мрежовата карта е инсталирана правилно.Обновете драйверите си за мрежовата карта (ще ви е нужно CD-то за дъното или записаните драйвери в някоя папка в компютъра).

Error 676/718
Причината може да бъде в:
- неправилно въведени потребителско име (user name) и/или парола (password);
- неправилно инсталиран драйвер при смяна на мрежовата карта.
  Преди да повторите опита да влезете в Интернет, проверете дали правилно въвеждате данните си и/или дали не е натиснат на клавиатурата бутона "Caps Lock" (индикатор за това е светодиод на клавиатурата, под който пише "Caps". Ако е включен - изключете го, чрез повторно натискане на бутона "Caps Lock").
  Проверете дали не въвеждате потребителското си име и парола на кирилица - необходимо е да се въвеждат на латиница.
  Проверете в Start > Settings > Control Panel > System > Hardware > Device Manager (за Windows 2000/XP) дали мрежовата карта е инсталирана правилно.
  Проверете в Start > Settings > Control Panel > System > Device Manager (за Windows 98) дали мрежовата карта е инсталирана правилно.

Error 720
1. Uninstall and Reinstall driver network.
2. If NT: Try installing the Netbios interface service.
3. If NT: Try reinstalling the service pack.
4. Refer to manufacturer.

Error 734 - The PPP link control protocol was terminated
Грешката се появява при проблем с PPPOE протокола на компютъра. Възможно е той да е бил премахнат или това да се е случило в резултат на вируси или промяна на настройките или проблем с използванata защитна стена (Firewall).
 Проверете дали протокола е инсталиран и дали не сте правили промени в настройките. Ако се наложи преинсталирайте протокола, рестартирайте компютъра и го инсталирайте наново.  
 
Error 735
Грешката се появява при проблем с PPPOE протокола на компютъра. Възможно е той да е бил премахнат или това да се е случило в резултат на вируси или промяна на настройките или проблем с използванata защитна стена (Firewall).
 Проверете дали протокола е инсталиран и дали не сте правили промени в настройките.
Ако се наложи преинсталирайте протокола, рестартирайте компютъра и го инсталирайте наново.

Error 738
Грешката се появява при проблем с PPPOE протокола на компютъра. Възможно е той да е бил премахнат или това да се е случило в резултат на вируси или промяна на настройките или проблем с използванata защитна стена (Firewall).
Проверете дали протокола е инсталиран и дали не сте правили промени в настройките. Ако се наложи преинсталирайте протокола, рестартирайте компютъра и го инсталирайте наново.  
 
Error 769 - The specified destination is not reachable
В повечето случаи тази грешка се появява, когато компютъра не намира мрежовият си интерфейс.
Това може да се получи, ако неволно сте забранили мрежовата си карта или липсват драйвери за същата.
  Start menu --> Settings --> Control Panel --> Network connections като кликнете 2 пъти в/у иконката на Local Area Connection разрешите картата 
  Ако липсва иконката Local Area Connection е необходимо да преинсталирате драйверите за лан картата

Error 797 
  Грешката се появява при липса на инсталиран PPPOE протокол или неправилно инсталиран такъв, и същевременно е направен опит за свързване към Интернет чрез него. За да проверите дали този протокол е инсталиран на вашия компютър, проверете в настройките на локалната мрежа.
  Възможно е грешката да бъде изписвана при забранена софтуерно мрежова карта на компютъра Ви.

Error 800
Причината може да бъде в:
  неправилно въведени настройки;
  пуснат неправилно конфигуриран Firewall - защитна стена (някои антивирусни програми също активират Firewall при инсталирането им);
  изваден кабел от мрежовата карта;
  прекъснат кабел или прекъснато ел захранване. Проверете настройките си ако сте правили промени в операционната система, вижте дали кабелът не е изваден от мрежовата карта или дали не е прекъснат физически в часта, която е видима за вас. В случай че сте потребител при който е поставено захранващо устройство, проверете дали е включено в ел. мрежата. Проверете конфигуацията на вашия Firewall или антивирусна програма, ако имате инсталирани такива.

Error 815
Грешката се появява при:
1. Изключен мрежов кабел 
 - проверете дали е поставен добре мрежовия кабел 
 - ако имате 2 или повече лан карти проверете дали не е забранена картата на която е ключен кабела
  Start menu --> Settings --> Control Panel --> Network and Shering Center --> Menage Network Connection като кликнете 2 пъти в/у иконката на Local Area Connection разрешите картата /колкото иконки Local Area Connection с толкова лан карти е вашето РС/
2. Проверете да не са направени повече от една канекции към CISBG 
  Start menu --> Settings --> Control Panel --> Network and Shering Center --> Menage Network Connection (трябва да има само една иконка за CISBG)
3. Проверете дали е въведен правилно service name
  Start menu --> Settings --> Control Panel --> Network and Shering Center --> Menage Network Connection кликнете с десният бутон на CISBG и Properties service name : CISBG ако не сте сигурни по добре оставете полето празно.
 
 
 
  
 

Интернет

GPON Разширен (оптичен интернет за домашни потребители) - 40.00 лв. - 800mbps
Интернет услуга за домашни потребители (GPON - Gigabit passive optical network)
GPON Бизнес Стандартен (оптичен интернет за юридически лица) - 60.00
Юридически лица с фактура (GPON - Gigabit passive optical network)
GPON Бизнес Икономичен (оптичен интернет за юридически лица) - 36.00
Юридически лица с фактура (GPON - Gigabit passive optical network)

Новини

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ за Потребители в Благоевград кв. Струмско !!!
...
Техническа профилактика - Св.Св. Кирил и Методий , Даме Груев, Илинден, Левски , Менча Кърничева, Цар Симеон , Кръговото на бул.Левски до ЗИИУ
Благоевград...
Техническа профилактика - Струмско
Благоевград...