ПОДДРЪЖКА : СОФИЯ - 02 9524828, 0899971229 , 0882462066, БЛАГОЕВГРАД - 073 886900, 0899971230, САНДАНСКИ - 0746 30281, 0899971227

CISBG


Фирма „КАБЕЛНИ ИНТЕРНЕТ СИСТЕМИ“ООД (CISBG) е основана в началото на 2000г. с основна дейност предоставяне на интернет услуги за домашни и фирмени потребители. Фирмата е една от първите в България, внедрила в инфраструктурата си безжичните системи за предаване на данни WiFi, използвайки винаги най-новите технологии в областта. Ние имаме опит в изграждането на безжични мрежи на честоти 2.4 Ghz и 5 Ghz, на кабелни коаксиални и оптични мрежи, както и мрежи с усукани медни двойки.  Основният параметър, влияещ върху безпроблемното предоставяне на услуги в сферата на високите технологии, е преносната среда. Фирмата успешно разширява инфраструктурата си и преструкторира мрежата по стандарта "Оптика до сградата" (Fiber To The Bilding). В момента фирмата има изградени хибридни (оптично-медни) гигабитови мрежи в градовете Благоевград и Сандански. CISBG разполага с високоскоростна оптична връзка между всички свои централни точки. Всяко от трасетата е проектирано и предвидено за максимални натоварвания. С цел да не остарява морално, активното и пасивно оборудване се подменя периодично с нови, модерни решения.
Основната ни задача е свързана със задоволяване потребностите на всеки клиент, предоставяйки високо качество на разумна цена. 
Нашата цел е да се превърнем в пълноценен интернет оператор използващ IP услуги. Ние развиваме и усъвършенстваме настоящите услуги и Ви предлагаме многообразие от IP-базирани решения.
Услугите които предлагаме са:
- интернет достъп за домашни и бизнес потребители;
- цялостно информационно обслужване на бизнес потребители;
- високоскоростен пренос на данни през оптична мрежа и симетрична свързаност;
- проектиране, изграждане и настройване на локални мрежи.

Интернет

Стандартен - 18.00 лв.
ТАРИФЕН ПЛАН ПОЗВОЛЯВАЩ ВСЯКАКВИ УСЛУГИ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ ПРОТОКОЛ
Икономичен - 14.00 лв.
БЕЗ ОБВЪРЗВАЩ ДОГОВОР, БЕЗ ЛИМИТ ПО СЕСИИ
Стартов - 10.00 лв.
БЕЗ ОБВЪРЗВАЩ ДОГОВОР, БЕЗ ЛИМИТ ПО СЕСИИ

Новини

Техническа профилактика - 31.05.2017
Благоевград...
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020
На основание ЗУСЕСИФ е сключен договор с изпълнител...
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020
Избор с публична покана по реда на чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ...