ПОДДРЪЖКА : СОФИЯ - 02 9524828, 0899971229 , 0882462066, БЛАГОЕВГРАД - 073 886900, 0899971230, САНДАНСКИ - 0746 30281, 0899971227

Плащане на услуги


Плащане в брой на каса:

1. Можете да платите месечната си такса в търговските обекти на CISBG.

2. Можете да платите месечната си такса и през EasyPay. Плащането може да бъде извършено в цялата страна, от най-удобната за Вас каса на нашите партньори EasyPay. Плащането става в брой. Кажете, че сте клиент на търговец "Кабелни Интернет Системи" ООД и кажете Вашият клиентски номер.

 

 

Плащане през интернет: 

Месечната сметка може да бъде заплатена през всеки свързан с Интернет компютър чрез услугата на ePay.

Предимства на плащане чрез еpay.

Услугата е достъпна денонощно и най-важното е че няма необходимост от намеса на администратор или служител на "Кабелни Интернет Системи" ООД. Плащането става с кредитна или дебитна карта. Посочете, че сте клиент на търговец "Кабелни Интернет Системи" ООД  и напишете Вашият клиентски номер.

Плащането Ви се отразява в реално време в системата на "Кабелни Интернет Системи" ООД и можете да продължите да ползвате услугите си в рамките на 5 мин.

 

Интернет

Стандартен - 18.00 лв.
ТАРИФЕН ПЛАН ПОЗВОЛЯВАЩ ВСЯКАКВИ УСЛУГИ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ ПРОТОКОЛ
Икономичен - 14.00 лв.
БЕЗ ОБВЪРЗВАЩ ДОГОВОР, БЕЗ ЛИМИТ ПО СЕСИИ
Стартов - 10.00 лв.
БЕЗ ОБВЪРЗВАЩ ДОГОВОР, БЕЗ ЛИМИТ ПО СЕСИИ

Новини

Техническа профилактика - 31.05.2017
Благоевград...
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020
На основание ЗУСЕСИФ е сключен договор с изпълнител...
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020
Избор с публична покана по реда на чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ...