ПОДДРЪЖКА : СОФИЯ - 02 9524828, 0899971229 , 0882462066, БЛАГОЕВГРАД - 073 886900, 0899971230, САНДАНСКИ - 0746 30281, 0899971227

Документи


» Удостоверение от комисия за защита на лични данни

» Обща лицензия 214

» Обща лицензия 217

» Обща лицензия 220

» Разпореждане на ДКХ

» Спецификация на интерфейсите за достъп

» Допълнения към общи условия РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/2120 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 ноември 2015 година

» Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 Процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП”

» Решение за откриване на процедура

» Публична покана

» Изисквания към оферти

» Техническа спецификация

» Гаранция за добро изпълнение

» Методика за оценка

» Декларация на кандидата

» Оферта за участие в процедура

» Проект на договор за доставка

» Информация за сключен договор

» Общи условия 16.06.2018 г.

» Отчет за качеството на предоставяните услуги през 2018 г. съгласно чл.38 и чл.39 от ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ

» Ценова листа 2019 септември

» Общи условия 08.11.2019 в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2120

Интернет

Разширен - 25.00 лв.
ТАРИФЕН ПЛАН ПОЗВОЛЯВАЩ ВСЯКАКВИ УСЛУГИ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ ПРОТОКОЛ
Стандартен - 18.00 лв.
ТАРИФЕН ПЛАН ПОЗВОЛЯВАЩ ВСЯКАКВИ УСЛУГИ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ ПРОТОКОЛ
Икономичен - 14.00 лв.
БЕЗ ОБВЪРЗВАЩ ДОГОВОР, БЕЗ ЛИМИТ ПО СЕСИИ

Новини

Внедряване на PON оборудване !
Сандански...
Техническа профилактика - 31.05.2019
Сандански...
Техническа профилактика - 31.08.2018
Благоевград...